Skip to main content

Hidden Springs Elementary School

About Us » Bell Schedule

Bell Schedule

Bell Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
School Begins 7:50 AM
1st- 3rd Grade Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
4th - 5th Grade Recess 10:20 AM 10:35 AM 15 min
1st Grade Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
AM Kindergarten Dismisses 11:35 AM
Kindergarten Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
2nd Grade Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
3rd Grade Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
4th Grade Lunch 12:00 PM 12:45 PM 45 min
5th Grade Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
PM Kindergarten Dismisses 2:00 PM
School Dimisses 1st - 5th 2:15 PM
Kindergarten Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
AM Kindergarten Schedule 8:00 AM 11:35 AM 215 min
Kindergarten Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
PM Kindergarten Schedule 9:55 AM 2:00 PM 245 min
Flex Day/Minimum Day Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
1st - 5th School Day 7:50 AM 11:50 AM 240 min
Kindergarten School Day 8:00 AM 11:20 AM 200 min
1st / 2nd Grade Lunch 10:00 AM 10:25 AM 25 min
3rd / 4th Grade Lunch 10:25 AM 10:50 AM 25 min
5th Grade Lunch 10:50 AM 11:15 AM 25 min
AM & PM Kindergarten Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min